Drobečková navigace

Úvod > Foto > Hanácká výšivka

Hanácká výšivka

vesevka1.jpg

Dovolujeme si Vás prostřednictvím našich internetových stránek seznámit s historií i současností hanácké výšivky, která je dodnes jedním z nejvýznamnějších symbolů národopisné tradice na Hané. Tento bohatý a úrodný kraj leží v samém srdci střední Moravy a dodnes patří mezi nejvýraznější národopisné regiony v České republice. Své místo si zde po staletí udržují bohaté lidové zvyky, slavnosti, tance, písně a také pestré kroje. Hanácký kroj vyniká krásou, bohatstvím a dokonalým technickým provedením výšivek. O historické tradici hanácké výšivky, náročné vyšívací technice, barevné a tvarové ornamentální struktuře a v neposlední řadě také o nejlepší vyšívačce na Hané - paní Bohumile Burianové z Mořic nedaleko Prostějova vyprávějí následující stránky, které, jak doufáme, budou pro Vás určitě nejen poutavým čtením, ale i zajímavou inspirací pro dlouhé zimní večery.

Ke stažení ve formátu PDF ( 1,1MB)

 

AJ

Haná region embroidery


With our web site we would like to inform you of the history and presence of Haná region embroidery which is still one of the most distinguished attributes of the ethnographic tradition in Haná. This rich and fertile region lies in the very heart of Central Moravia and remains one of the most distinctive ethnographic regions in the Czech Republic. Abundant folk customs, festivals, dance, song and bright folk costumes have kept their place for centuries. The Haná folk costume excels in its beauty, richness and perfect technical design of the embroidery. The following pages will take you through the historical tradition of Haná embroidery, sophisticated embroidering techniques, colourful and shaped ornamental structures and last but not least, they will tell you about the best embroiderer in Haná –Bohumila Burianová from Mořice near Prostějov. We hope that this web site will not only be absorbing reading for you but also an interesting inspiration for long winter evenings.

download in PDF format ( 1,1MB)

 

NJ

Hannakische Stickerei


Wir gestatten uns, Sie auf unserer Internetseite sie mit der Geschichte und der Gegenwart der hannakischen Stickerei bekannt zu machen, die bis heute eines der bedeutendsten Symbole der volkstümlichen Tradition in Hanna ist. Diese reiche und fruchtbare Landschaft liegt mitten im Herzen von Mittelmähren und gehört bis heute zu den ausdruckvollsten volkstümlichen Regionen in der Tschechischen Republik. Über Jahrhunderte haben hier mannigfaltige volkstümliche Sitten, Feierlichkeiten, Tänze, Lieder und auch bunte Trachten ihren Platz. Die hannakische Tracht ragt durch ihre Schönheit, ihren Reichtum und durch die technisch perfekte Verarbeitung der Stickereien hervor. Über die historische Tradition der hannakischen Stickerei, die anspruchsvolle Technik der Stickerei, der Farben und Formen der ornamentreichen Struktur und nicht zuletzt auch über die beste Stickerin in Hanna – Frau Bohumila Burianová aus Mořice in der Nähe von Prostějov erzählen die folgenden Seiten, welche, wie wir hoffen, für Sie nicht nur eine fesselnde Lektüre wird, sondern auch eine interessante Inspiration für lange Winterabende.

download PDF Format (1,1MB)

vesevka.jpg