Drobečková navigace

Úvod > Obce mikroregionu > Olšany u Prostějova

Olšany u Prostějova

www.olsanyupv.cz

Okolí Olšan v pravěku

Zprávy o pravěkém osídlení říčky Blaty v místech dnešní vesnice jsou sporadické a neúplné. Do roku 1131, kdy se datuje první písemná zpráva o Olšanech, jsme odkázáni pouze na svědectví archeologických nálezů. Nečetné stopy pravěkého osídlení pocházejí z trati Zlatniska a Lánský kříž. Zlatniska byla střídavě osídlena od 5. tisíciletí před n. l. a nálezy na Lánském kříži ukazují na osídlení až v daleko mladší době, kolem roku 1000 před. n. l. Nejstarší památky, doložené v archeologickém materiálu, patří kultuře s moravskou malovanou keramikou z mladší doby kamenné. Osada lidu s touto kulturou zde nacházela kolem roku 4500 - 4000 před n. l. V pozdní době kamenné (3500 - 2000 před n. l.) na osadu lidu s moravskou malovanou keramikou navazuje osada lidu s kulturou nálevkovitých pohárů. Další archeologické nálezy pocházejí z doby kultury šňůrové, kultury věteřovské a kultury lužické. Sled kultur před naším letopočtem uzavírají kultury vytvořené na našem území Kelty. Od přelomu 5. a 6. století n. l. se objevují stopy osídlení Slovany.