Drobečková navigace

Úvod > Kosíř-rozhledna > Rozhledna Velký Kosíř

ROZHLEDNA VELKÝ KOSÍŘ

Provozní doba a provozní řád Rozhledny na Velkém Kosíři

Provozní řád R VK 2020.jpgRozhledna-provoz-2023-web.jpg

Velký Kosíř - informace 

Stavba zahájena - foto

NEW WORK, MgA. Svatopluk Sládeček

KOPEC Velký Kosíř (441 m n.m.) je v hanácké rovině nápadná a důležitá dominanta. Pro místní obyvatele má velikou hodnotu a je opředen mnoha mýty. Najdeme ho asi tři kilometry západně od Prostějova, mezi městečky Kostelec na Hané, Čechy pod Kosířem a Slatinice. Tvoří rozhraní mezi Drahanskou vrchovinou a hanáckou nížinou. Z vrcholku se nám naskytne pohled do Bouzovských vrchů, na rozsáhlou hanáckou nížinu a za dobrého počasí dokonce i na siluetu Nízkého Jeseníku. Vrchol je nejjižnější výběžek Bouzovské vrchoviny, kterou prochází úzký pruh devonských vápenců. Tyto vápence daly vznik nedalekým Javoříčským a Mladečským jeskyním a na Kosíři je najdeme v jeho jižní a jihovýchodní části. V blízkosti kopce bylo ve vápenci nalezeno množství zkamenělin.

V roce 1990 vznikl přírodní park Velký Košíř. Přirozeným porostem parku byly původně teplomilné doubravy, nad kterými dnes převažují smrky a borovice. Celý přírodní park je botanicky velmi cenný. Z širšího geomorfologického hlediska útvar spadá do Zábřežské vrchoviny, která je tvořena především rulami, břidlicemi a droby. Na vrcholu dále najdeme mohylu na památku Františka Palackého. V 15. - 18. století byly jižní svahy pokryty rozsáhlými vinohrady.

studio New Work, s.r.o. 2012

STAVBA stojí na místě bývalé rozhledny, slavnostně vztyčené roku 1927 místním turistickým spolkem. Byla to jednoduchá dřevěná konstrukce a dosahovala výšky 26 metrů. Tato rozhledna zde stála až do roku 1939, kdy musela být pro špatný technický stav odstraněna. Novostavba je ztvárněna jako komolý kužel dřevěné konstrukce, posazený na nízkém, kamenem obloženém soklu. Vyhlídková plošina kruhového půdorysu je zakončena lehkou prstencovitou stříškou. Do podstavy kužele bylo umístěno základní zázemí nutné pro provoz budovy. Nachází se zde WC pro návštěvníky, prodejna suvenýrů i nádrže na užitkovou vodu. Odpad ze sociálního zařízení bude sveden do jímky nedaleko místa stavby. Po obvodu podstavy se vine venkovní točitá rampa, po které vystoupáme ke schodišti vedoucímu na vrchol rozhledny. Zatímco konstrukce rozhledny je navržena jako vzdušná stavba sestávající z rastru dřevěných sloupů, podélníků a šikmých ztužidel, opakujícím se v pravidelném rytmu, schodiště je kryto oplechovanými stěnami a střechou. Návštěvníkovi se již během výstupu otevírají rozmanité pohledy na okolní krajinu přes kruhová okénka ve stěně schodiště které se plynule obtáčí kolem dřevěné konstrukce věže, až dosáhne vyhlídkové plošiny ve výšce 25 metrů. Díky změně výsadby z jehličnatých, na vhodnější listnaté stromy menšího vzrůstu, je možno nerušeně pozorovat široké okolí. Stromy z místních lesů zároveň poslouží jako materiál k výrobě dřevěných nosných prvků této rozhledny.

studio New Work, s.r.o. 2012

Nápisy a studie